PRZYRODA - Biebrza- Serwis Turystyczny Gminy Goniądz

Idź do spisu treści

Menu główne:

      Wiesz jak wygląda owadożerna rosiczka? Widziałeś klucze dzikich gęsi na wiosennych przelotach? Spotkałeś się oko w oko z łosiem? Natrafiłeś na tropy wilka? Słyszałeś tokujące bekasy? Te i wiele innych atrakcji przyrodniczych czeka nas podczas włóczęgi po szlakach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Bądź przygotowany na poranną bądź wieczorną wyprawę w teren, by posłuchać bagiennej symfonii. Biebrza, to jedna z ostatnich naturalnych rzek w Europie. Zawiłe meandry i starorzecza tętniącej życiem rzeki wylewają co roku, zamieniając dolinę w królestwo ptactwa wodno-błotnego. Biebrzańskie łąki i pastwiska, podtapiane każdej wiosny, przyozdabiają się żółtymi kaczeńcami, tworzącymi niespotykany krajobraz. Spływ kajakowy Biebrzą to prawdziwa wyprawa w głąb bagien do ich „serca” – dzikiej przyrody. W trakcie spływu poznacie rośliny wodne, odkryjecie ślady bytowania bobrów i zobaczycie wiele gatunków ptaków - bociana czarnego, rybitwy czarnej i białoskrzydłej, czapli białej czy usłyszenie bąka. Nad Biebrzą czeka na Państwa wspaniała przygoda z przyrodą i aktywny wypoczynek.

Wiosenne rozlewiska
Mokradła, turzycowiska i lasy bagienne, rozciągające się wzdłuż Biebrzy, zajmują powierzchnię blisko 100 tys. ha, co jest unikatem na skalę europejską. Zawiłe meandry i starorzecza tętniącej życiem rzeki wylewają co roku wiosną, zamieniając dolinę w królestwo ptactwa wodno-błotnego. Biebrzańskie łąki i pastwiska, podtapiane każdej wiosny, przyozdabiają się żółtymi kaczeńcami, tworzącymi niespotykany krajobraz.
Ptasi raj
Wiosna nad Biebrzą jest wielkim widowiskiem ptasich przelotów i godów. Nad rozciągającymi się po horyzont rozlewiskami rozlega się odgłos kluczących po niebie dzikich gęsi, żurawi i innych ptaków. Przyciąga to nad Biebrzę ornitologów z całego świata.
W Dolinie Biebrzy stwierdzono ponad 270 gatunków ptaków, w tym ok. 180 to gatunki lęgowe. Bagna zamieszkują takie rzadkości jak: łabędź krzykliwy, świstun, dubelt, wodniczka, dzięcioł białogrzbiety, rybitwa białoskrzydła, bocian czarny, orlik krzykliwy i grubodzioby, puchacz czy bielik. Główną atrakcją są niezwykle barwne samce batalionów, które wiosną odbywają w Parku toki. Spotkanie z nimi to wielka i niezapomniana przygoda.
Królestwo łosia
Wśród zarośli i moczarów żyje król Bagien Biebrzańskich - łoś. I choć przed kilkudziesięciu laty łoś wyginął na innych terenach, tutaj - w rozległym i niedostępnym dla ludzi rezerwacie Czerwone Bagno - udało mu się przetrwać. Dziś Biebrzański Park Narodowy to największa ostoja tego sympatycznego roślinożercy w Polsce. Nad Biebrzą łatwo można odnaleźć również ślady bytowania bobra, wydry, jelenia, jenota, borsuka, łasicy, czy największego tu drapieżnika - wilka.
Piękne storczyki
Równie interesujący i bogaty jest świat flory. Oprócz cennej roślinności wodnej i bagiennej uwagę przykuwają liczne gatunki objęte ochroną np. lilia złotogłów, rosiczki, wawrzynek wilczełyko, pełnik europejski. Godne zauważenia są również relikty glacjalne jak np. wielosił błękitny, gnidosz królewski, wełnianeczka alpejska czy brzoza niska. Perełką biebrzańskiej flory są licznie występujące tu storczyki, które latem pięknem swych kwiatów przyozdabiają okoliczne bagienne łąki.

Biebrzański Park Narodowy jest największym w Europie Środkowej naturalnym kompleksem torfowisk. Ma on powierzchnię ok. 90 000 ha. Dolina Biebrzy jest unikatową enklawą wielu gatunków ptaków. Dla wodniczki, dubelta, rybitwy czarnej jest to ostatnia ostoja w Europie Środkowej. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem Doliny Biebrzy są Bagna Biebrzańskie, w niewielkim stopniu zmienione przez człowieka. Zachował się tu największy kompleks torfowisk niskich w Europie Środkowej. Cechuje je ogromna różnorodność gatunków roślin, zwierząt i naturalnych ekosystemów. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego, toteż w roku 1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSARowskiej tj. obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowiska życia ptactwa wodno-błotnego.

PRZYRODA - mokradła, turzycowiska i lasy bagienne, rozciągające się wzdłuż Biebrzy, zajmują powierzchnię blisko 100 tys. ha, co jest unikatem na skalę europejską. Zawiłe meandry i starorzecza tętniącej życiem rzeki wylewają co roku, zamieniając dolinę w królestwo ptactwa wodno-błotnego. Biebrzańskie łąki i pastwiska, podtapiane każdej wiosny, przyozdabiają się żółtymi kaczeńcami, tworzącymi niespotykany krajobraz. Wiosna nad Biebrzą jest wielkim widowiskiem ptasich przelotów i godów. Nad rozciągającymi się po horyzont rozlewiskami rozlega się odgłos kluczących po niebie dzikich gęsi, żurawi i innych ptaków. Przyciąga to nad Biebrzę ornitologów z całego świata.
W Dolinie Biebrzy stwierdzono 270 gatunków ptaków, w tym 180 to gatunki lęgowe. Bagna zamieszkują takie rzadkości jak: łabędź krzykliwy, świstun, dubelt, wodniczka, dzięcioł białogrzbiety, rybitwa białoskrzydła, bocian czarny, orlik krzykliwy i grubodzioby, puchacz czy bielik. Spotkanie z nimi to wielka i niezapomniana przygoda.

Wśród zarośli i moczarów żyje król Bagien Biebrzańskich - łoś. I choć przed kilkudziesięciu laty łoś wyginął na innych terenach, tutaj - w rozległym i niedostępnym dla ludzi rezerwacie Czerwone Bagno - udało mu się przetrwać. Nad Biebrzą łatwo można odnaleźć również ślady bytowania bobra, wydry, jelenia, jenota, borsuka, łasicy, czy największego tu drapieżnika - wilka.

Równie interesujący i bogaty jest świat flory. Oprócz cennej roślinności wodnej i bagiennej uwagę przykuwają liczne gatunki objęte ochroną np. lilia złotogłów, rosiczki, wawrzynek wilczełyko, pełnik europejski. Godne zauważenia są również relikty glacjalne jak np. wielosił błękitny, gnidosz królewski, wełnianeczka alpejska czy brzoza niska. Perełką biebrzańskiej flory są licznie występujące tu storczy
ki

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego