RODO - Biebrza- Serwis Turystyczny Gminy Goniądz

Idź do spisu treści

Menu główne:

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:
• Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach witryny WWW.GONIADZ.ORG.PL jest właściciel portalu. Siedziba mieści się w Go-niądzu. KONTAKT pod adresem e-mail: TURYSTYKA@GONIADZ.ORG.PL
• Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: TURYSTYKA@GONIADZ.ORG.PL
• W ramach portalu dane gromadzimy w postaci: adresów e-mail, numerów telefonów, a także danych osobowych zawartych w przesłanych lub udostęp-nionych ofertach usług turystycznych.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecie-go/organizacji międzynarodowej.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pa-ni/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepi-sy krajowe.
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne w celu realiza-cji jakim jest zamieszczanie ofert i informacji turystycznych.

• 29 -05- 2018


 
 
 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego