WYPOCZYNEK - Biebrza- Serwis Turystyczny Gminy Goniądz

Idź do spisu treści

Menu główne:

WSCHÓD SŁOŃCA NAD BAGNAMI

Miejsce: wieża widokowa Biebrzańskiego PN za mostem na Biebrzy w Goniądzu.
Atrakcje: niepowtarzalny widok wschodzącego słońca nad bagnami (przy założeniu dobrej pogody). Towarzyszą temu często poranne mgły oraz poranna ptasia symfonia. Czasem udaje się wypatrzyć żerujące łosie i usłyszeć donośny klangor żurawi. W drodze powrotnej warto rozglądnąć się dookoła w celu obserwacji innych ptaków: np. rycyka, krwawodzioba, bociana czarnego, błotniaków, a być może pływającego w Biebrzy bobra.
Jak dotrzeć: najlepiej spacerkiem i na kwadrans przed wschodem słońca; wieża znajduje się ok. 1 km m za mostem na Biebrzy w Goniądzu w kierunku Wólki Piasecznej.
Czas: w zależności od indywidualnych potrzeb, średnio 1-1,5 h

ZACHÓD SŁOŃCA NAD BAGNAMI

Miejsce: droga wiodąca skrajem doliny Biebrzy od końca ulicy Dolistowskiej w Goniądzu w kierunku Dawidowizny.
Atrakcje: niepowtarzalny widok zachodzącego słońca nad bagnami - szczególnie wiosną. Dodatkową atrakcją jest wieczorna ptasia symfonia: odzywają się żurawie, gęsi a z oddali można usłyszeć buczenie bąka. Atmosferę zachodu potęgują wiosną obszerne w tym miejscu rozlewiska Biebrzy oraz licznie ciągnące klucze dzikiego ptactwa.
Jak dotrzeć: najlepiej spacerkiem i na kwadrans przed zachodem słońca; można też podjechać rowerem w kierunku Dawidowizny (ok. 4 km tam i z powrotem drogą szutrową wzdłuż doliny).


STREET VIEW

SPŁYW MEANDRAMI BIEBRZY

Atrakcje: Leniwie płynąca i wijąca się przez dolinę Biebrza zachęca do aktywnego wypoczynku jakim jest spływ kajakiem lub kanadyjką. Bez wątpienia to jeden z najlepszych sposobów by poznać urok i życie przyrody mokradeł w najbliższym sąsiedztwie rzeki. W trakcie spływu liczne obserwacje ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, liczne miejsca żerowania bobrów oraz miejsca ich bytowania: żeremia i nory.
Doskonałym uzupełnieniem spływu kończącego się w Osowcu-Twierdzy będzie wizyta w Twierdzy Osowiec (patrz niżej).
Warianty trasy: Dolistowo - Goniądz (15 km), Wroceń - Goniądz (8 km), Goniądz-Osowiec (8 km), Goniądz - Biały Grąd (22 km).
Czas trwania: w zależności od wariantu od 3 do 6 h.
Uwaga: na spływ obowiązują specjalne bilety wstępu. Wariant Goniądz-Biały Grąd w okresie do 23 czerwca wymaga dodatkowego, płatnego zezwolenia dyrektora BPN. Wymienione wyżej spływy można zorganizować np. z pomocą biura turystycznego dane w zakładce INFO


WOKÓŁ DOLINY BIEBRZY- pętla Goniądz - Osowiec - Osowiec--Twierdza - Goniądz (propozycja przede wszystkim dla rowerzystów)

Miejsce: pętla wokół doliny Biebrzy w sąsiedztwie Goniądza przez Wólkę Piaseczną, Płochowo, Osowiec, Osowiec-Twierdza z powrotem do Goniądza.
TRASA----- MAPKA

Atrakcje: urozmaicona krajobrazowo (bagienne łąki, zakrzaczenia, pola, lasy) i przyrodniczo trasa. Po drodze liczne obserwacje ptasie, a przy odrobinie szczęścia zobaczenie łosia.
W miejscowości Budne Pan Zygmunt Skubich - rolnik/rękodzielnik pokaże jak wyplata się kosze z wikliny.
Za Osowcem w pobliżu ruin Fortu II twierdzy Osowiec należy zatrzymać się na spacer po Terenowym Ośrodku Edukacyjnym (drewniane kładki oraz wieże obserwacyjne wyposażone w tablice edukacyjne; ładna panorama bagien z wieży przy kanale Rudzkim, wiosną dużo ptaków, panorama na ruiny fortu II twierdzy Osowiec).
Siedziba Biebrzańskiego PN w Osowcu-Twierdzy: wystawy fotograficzne, ekspozycja przyrodnicza, informacja turystyczna, wydawnictwa, prelekcja filmu o BPN.
Wizyta w twierdzy Osowiec
.
Jak dotrzeć: całość trasy zajmuje ok. 25 km, prowadzi głównie drogą asfaltową, miejscami „żwirówka”. Początek w Goniądzu, dalej w kierunku Wólki Piasecznej przez most na Biebrzy. Kontynuujemy drogą asfaltową w kierunku Płochowa, dalej Osowca. Z Osowca w kierunku Osowca-Twierdzy „żwirówką”. Z Osowca-Twierdzy wzdłuż torów do drogi asfaltowej w kierunku Goniądza. Wariant dostępny dla rowerzystów lub jako wycieczka samochodowa.

Czas trwania: 4-6 h rowerzyści; 2-3 h w wariancie samochodowym

CARSKA TWIERDZA OSOWIEC

Niebywałą atrakcją historyczną (ale także i przyrodniczą) jest wizyta w XIX w. carskiej Twierdzy Osowiec. Wizyta w muzeum Twierdzy, wędrówka w tunelach oraz spacer po Forcie I dostarczą Państwu niezapomnianych przeżyć. Bliższych informacji nt. Twierdzy oraz jej zwiedzania udziela Mirosław Worona - Prezes Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego. Zwiedzanie Twierdzy Osowiec i Muzeum jest opisane w zakładce Twierdza

TERENOWY OŚRODEK EDUKACYJNY

2. Ścieżka przyrodniczo-historyczna LAS - znaki czerwone – 2 km

Miejsce: Terenowy Ośrodek Edukacyjny w Osowcu-Twierdzy
Atrakcje:. Ścieżka prowadzi przez bór z sosną zwyczajną, a znajduje się przy niej 12 punktów przystankowych opisujących przyrodę i zjawiska mające miejsce wokół kładek. Ścieżka wije się pośród terenów leśnych wśród, których pojawiają się pozostałości schronów bojowych, pierwszych umocnień Fortu I Twierdzy Osowiec. Jednym z nich jest przy przystanku nr 2 dobrze zachowany dawny schron baterii Twierdzy-Osowiec. Obszar, po którym biegnie ścieżka, nazywany jest Górą Skobla. Pierwsze fortyfikacje zaczęto na niej budować w 1912 r. Z wieży na Górze rozciąga się widok na rzekę Biebrzę, Fort II Zarzeczny i miejscowość Osowiec. Wiosną można również obserwować liczne gatunki ptaków, w tym bataliony.
Jak dotrzeć: spacer można rozpocząć przy siedzibie BPN w Osowcu-Twierdzy. Trasa jest odpowiednio oznakowana - znaki czerwone. Do Terenowego Ośrodka Edukacyjnego z Goniądza najłatwiej dotrzeć samochodem lub rowerem. Czas zwiedzania 2-3 godziny.
3. Ścieżka przyrodnicza KŁADKA- znaki zielone - 2,2 km
Miejsce: trasa rozpoczyna się drewnianą kładka, długość ok. 1 km, tuż przy kierunkowskazie "Osowiec", przy szosie Białystok - Ełk, na wysokości kanału Rudzkiego. Łączna długość ścieżki to ok. 2000 m. Można spacer rozpocząć z drugiej strony nieopodal ruin Fortu II.
Atrakcje: spacer kładkami wśród bagien po Terenowym Ośrodku Edukacyjnym. Na ścieżce przyrodniczej znajdują się tablice informacyjne opisujące przyrodę i zjawiska mające miejsce wokół kładek. Są też opisy historyczne. W trakcie spaceru warto zwrócić uwagę na ptaki i krajobraz - pomogą w tym wieże i platformy obserwacyjne zlokalizowane przy ścieżce. Na trasie ścieżek łatwo obserwować ptaki wodno-błotne (szczególnie wiosną), drapieżne i śpiewające. Wśród nich kilka gatunków dzikich gęsi (m.in. gęgawy, białoczelne i zbożowe), łabędzie (niemego i krzykliwego) oraz mnóstwo kaczek (m.in. krzyżówki, rożeńce i czernice). Czasem zalatuje tu orlik, bielik, pośpiewuje też podróżniczek. Warto zwrócić uwagę także na interesujące rośliny wodne i bagienne (pałki, sitowie, turzyce) i krajobraz. Po drodze można zaobserwować efekty żerowania występujących tu licznie bobrów. Na końcu kładki znajduje się wieża widokowa, z której w kierunku wschodnim widać wieże kościoła w Goniądzu. Na północnym wschodzie widoczne są obiekty militarne Fortu II Twierdzy Osowiec, nazwanego niegdyś przez Rosjan Zarzecznym (obecnie nie jest udostępniony do zwiedzania). Podstawowym zadaniem Fortu II była kontrola nad szosą i linią kolejową Białystok-Grajewo. Ma on kształt rozciągniętego pięcioboku o wymiarach 500x400 m. Po drugiej stronie drogi Ełk- Białystok, przy parkingu, znajduje się kolejna wieża widokowa, z której rozciąga się panorama mokradeł oraz charakterystyczne pozostałości schronu zwane fortepianem.
Jak dotrzeć: najłatwiej dotrzeć samochodem lub rowerem. np. przez Osowiec Wieś lub Osowiec-Twierdzę. Dojazd to około 8-11 km. Spacer można rozpocząć przy kanale Rudzkim, przy trasie Białystok-Ełk lub nieopodal ruin Fortu II Zarzecznego. Są tam miejsca na pozostawienie samochodu. Trasa jest odpowiednio oznakowana - znaki zielone. Czas zwiedzania: 2-3 h. Trasa tworzy pętle, a jej łączna długość to 2, 5 km.
Zwiedzając ścieżki należy koniecznie zawitać do Centrum Edukacji i Zarządzania BPN w Osowcu-Twierdzy. W siedzibie parku znajdują się ciekawe wystawy i ekspozycje przyrodnicze. Ponadto na sali konferencyjnej można na dużym ekranie obejrzeć film prezentujący walory przyrodnicze i kulturowe parku. Obok siedziby znajduje się informacja turystyczna, gdzie istnieje możliwość zakupienia wydawnictw i pamiątek.

BRZEZINY KAPICKIE

 Ścieżka przyrodnicza - znaki zielone -"Brzeziny Kapickie" 4,2 km

Miejsce: Ścieżka znajduje się w Obwodzie Ochronnym Kapice, nieopodal leśniczówki Kapice.
Atrakcje: Trasa ścieżki rozpoczyna się na polanie przy leśniczówce dalej przebiega ww. fragmentem szlaku czerwonego poprzez bagienny las (głównie brzozy i olsze) wzdłuż kanału Kapickiego. Atutem ścieżki jest jej wymiar edukacyjny - wzdłuż trasy ustawionych jest kilka tablic edukacyjnych opisujących poszczególne walory przyrodnicze widziane w najbliższym otoczeniu ścieżki. Są to informacje nt. bagiennych brzezin i występujących w nich roślinach i zwierzętach (opisy ekologii bobra, łosia, wybranych gatunków ptaków). Na końcu ścieżko usytuowana jest mała czatownia, z której przy odrobinie szczęścia można podglądać łosie lub ptaki drapieżne polujące na bagiennych łąkach.
Jak dotrzeć: Z Goniądza można udać się tam rowerem lub samochodem (wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer; z Goniądza do mostku na kanale przy leśniczówce - 7 km). Kierujemy się w stronę Wólki Piasecznej i dalej w kierunku leśniczówki. Przy mostku na kanale zostawiamy samochód; dalej udajemy się pieszo lub rowerem. Czas zwiedzania w obie strony od 3 do 5 godzin. Czas wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 godzin.

CARSKA DROGA

Przy Carskiej Drodze znajduje się kilka ciekawych tras, a i ona sama zaliczana jest do najpiękniejszych zakątków Parku. Z Goniądza najłatwiej udać się tak samochodem lub rowerem (na drogach nie ma dużego ruchu), a wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer/łącznie ok. w zależności od ścieżki do 20 km. Należy kierować się na Osowiec-Twierdzę. Jadąc samochodem w Osowcu –Twierdzy po przejechaniu torów i skrzyżowania z główną drogą Białystok-Ełk dalej prosto w kierunku Mężenina/Strękowej Góry. Piechurzy podążają niebieskim szlakiem turystycznym. Jadąc samochodem pamiętajmy o ograniczeniu prędkości, ostrzeżenia o łosiach nie są przesadne- wystarczy się rozglądać, aby pośród drzew lub na łące zobaczyć dostojnie kroczącego króla Biebrzy.

4. Ścieżka przyrodniczo-historyczna - znaki zielone "Wokół Fortu IV Twierdzy Osowiec - 4,5 km"
Miejsce: Ścieżka znajduje się na obszarze Obwodu Ochronnego Osowiec, w odległości 11 km od Goniądza, przy Carskiej Drodze.
Atrakcje: Trasa ścieżki mierzy 4,5 km i prowadzi w dużej części przez suche bory sosnowe porastające piaszczyste wydmy. Umożliwia zapoznanie się z wyglądem i historią Fortu IV Twierdzy Osowiec, szatą roślinną ściśle związaną z tymi obiektami (roślinność rowu fortecznego oraz porastająca schrony), a także przyrodą borów sosnowych na tarasie wydmowym doliny. W środkowym biegu ścieżka dociera do krawędzi doliny Biebrzy, skąd rozpościera się ładny widok na okoliczne bagienne łąki i zarośla. Niewątpliwą atrakcją ścieżki są ruiny Fortu IV (Nowego) Twierdzy Osowiec. Fort ten zbudowany został jako ostatni element Twierdzy stąd nosi również nazwę fortu Nowego. Wybudowany został on niemalże w całości z betonu, a później zamaskowany przez przykrycie pisakiem. Jego głównym zadaniem była kontrola południowego odcinka Carskiej Drogi oraz fragment doliny Biebrzy poniżej Fortu III. W sąsiedztwie znajduje się także rów forteczny. Cała trasa jest również bardzo ciekawa pod względem florystycznym, a zimą w okolicy nierzadko można wypatrzyć łosia.
Jak dotrzeć: po ok. 5 km od skrzyżowania z trasą Białystok-Ełk po lewej stronie obok leśnej drogi znajduje się parking, zaś po przeciwnej tablica informacyjna, która jest zarazem początkiem ścieżki. Czas zwiedzania od 2 do 4 godzin.

5. Ścieżka przyrodnicza - znaki zielone "Barwik" 2,8 km
Miejsce: Ścieżka znajduje się w obwodzie ochronnym Werykle, przy Carskiej Drodze. Biegnie wspólnie na odcinku 2,5 km ze szlakiem czerwonym Barwik – Gugny.
Atrakcje: Ścieżka prowadzi początkowo przez las iglasty, później liściasty, który z kolei przechodzi w zarośla, za którymi pojawia się otwarta przestrzeń turzycowisk. Idąc groblą można zaobserwować zjawisko tzw. strefowości poprzecznej Doliny Biebrzy. Na jednym z przystanków znajduje się wieża widokowa - duża możliwość obserwacji łosia, a po drodze ptaków gniazdujących i żerujących na bagnach (orliki, bieliki, sowa błotna). Ścieżka kończy się przy mostku na Kosódce.
Jak dotrzeć: Ścieżka bierze swój początek przy parkingu ok. 16 km od Goniądza. Czas zwiedzania około 2-3 godzin.

6. Ścieżka edukacyjna znaki zielone - "Grobla Honczarowska" - 3,3 km
Miejsce: Trasa rozpoczyna się od szlaku niebieskiego przy Carskiej Drodze i prowadzi w głąb torfowisk w kierunku rzeki Biebrzy.
Atrakcje: Trasa prowadzi w głąb torfowisk w kierunku rzeki Biebrzy. Na końcu trasy znajduje się wieża widokowa przy łące tzw. "Batalionowej", gdzie realizowany jest projekt czynnej ochrony przyrody, aby mogły tam tokować bataliony i prowadzić lęgi inne ptaki: czajki, rycyki, bekasy. W trakcie spaceru w przyległych rowach można zaobserwować siedliska bobrów, a wytrawny obserwator może odnaleźć tropy jenota, borsuka czy lisa. Trasa powrotna jak wyżej.
Jak dotrzeć: Ścieżka bierze swój początek przy parkingu około 20 km od Goniądza. Czas zwiedzania około 2-3 godziny.

7. Ścieżka przyrodnicza - znaki zielone "Długa Luka" - 0,4 km
Miejsce: Ścieżka znajduje się w obwodzie ochronnym Brzeziny, przy Carskiej Drodze. Kilka kilometrów za Dworem Dobarz.
Atrakcje: Ścieżka to kładka, która prowadzi 400 m w głąb największego na Bagnach Biebrzańskich kompleksu torfowisk niskich. Las ciągnący się wzdłuż "Carskiej Drogi" otwiera się tu szeroką luką, odsłaniając widok na bezkresne turzycowiska. Dzięki kładce i wybudowanych pomostach widokowych możemy z bliska obserwować faunę i florę torfowisk niskich.
Jak dotrzeć: Z Goniądza najłatwiej udać się samochodem lub rowerem ( na drogach nie ma dużego ruchu). Należy kierować się na południe Carską Drogą (niebieski szlak turystyczny) w stronę Mężenina. Ścieżka bierze swój początek przy parkingu 22 km od Goniądza. Czas zwiedzania około 1 godziny.


CZERWONE BAGNO

Atrakcje: Czerwone Bagno to jedne z najbardziej urokliwych miejsc w Parku. To także jeden z najstarszych rezerwatów przyrody (w tej chwili obszar ochrony ścisłej), najstarsza ostoja łosia w Polsce. Wędrówka odbywa się w bardzo urozmaiconym krajobrazowo terenie: różne typy lasów, starodrzewia, turzycowiska i pasma wydm czynią wyprawę bardzo atrakcyjną. Na trasie, na jednej z kładek rozlokowano kilka punktów widokowych otoczonych barierką ochronną oraz umieszczono tablice dydaktyczne, których dowiadujemy się z nich czym jest bór bagienny i jaka jest geneza jego powstawania, jaka roślinność go porasta zarówno w runie jak i na wyższych piętrach.


Wilcza Góra - to najwyższe wzniesienie w paśmie wydm. Stąd rozciąga się unikalna panorama bagien, którą podziwiać można z wieży widokowej (niekiedy jednocześnie można zobaczyć tu do 20 żerujących łosi - czasem nie widać ich wcale!). Wędrówce często towarzyszą licznie pozostawione tropy i ślady łosi i wilków! To także ciekawe miejsce do obserwacji ptaków drapieżnych. Przy leśniczówce do zwiedzenia ekspozycja etnograficzna. Teren Grząd to także interesująca karta polskiej historii nawiązująca do Powstania Styczniowego, Listopadowego i ruchu AK. BPN prowadzi na tym terenie hodowlę zachowawczą Konika polskiego, którego można podglądać w zagrodzie. Szlaki Czerwonego Bagna oferują kilka możliwości wędrówki pieszej lub wypadu rowerowego, od kilku do kilkunastu kilometrów długości. Wszystkie rozpoczynamy przy leśniczówce Grzędy (lub od Kopytkowa).
Jak dotrzeć: najłatwiej dotrzeć można tam szlakiem pieszym z Kopytkowa albo udając się przez Grajewo, Tamę, Woznawieś do leśniczówki Grzędy. Trasa drogowa liczy około 55 km. Czas zwiedzania -najkrótszy wariant 4 h, najdłuższy od 8-12 h.
Uwaga! Upewnij się, że posiadasz bilet wstępu do BPN. Wjazd za szlaban przy leśniczówce jest limitowany i odbywa się tylko z licencjonowanym przewodnikiem po BPN. Na miejscu w leśniczówce pokoje gościnne, informacja turystyczna oraz pole namiotowe.

12. Ścieżka -znaki czarne - "Czerwone Bagno" –1 km.
Miejsce: Czerwone Bagno. Choć w linii prostej oddalone zaledwie 15 km od Goniądza to dojazd do niego zajmuje nieco więcej czasu. Ścieżka znajduje się w odległości 4,3 km od leśniczówki Grzędy. Ścieżka prowadzi drewnianą kładką i po 1000 m dociera do platformy widokowej u granic Czerwonego Bagna. Obszar Ochrony Ścisłej "Czerwone Bagno" nie jest udostępniany turystycznie. Powrót odbywa się tą samą drogą.
14 . Ścieżka - znaki zielone "Wydmy" 2,4 km
Ścieżka znajduje się w Obwodzie Ochronnym Grzędy. Ścieżka bierze swój początek przy mostku na rowie melioracyjnym. Prowadzi na przemian przez drewniane kładki i wydmy do parkingu na szlaku czerwonym na "Nowym Świecie", kończy się przy wieży widokowej z rozległym widokiem na Biebrzańskie Bagna. Po drodze możemy obserwować faunę i florę typową dla wydm i kserotermicznych muraw na piaskowych. Obserwacje ułatwia również platforma widokowa.
13. Ścieżka - znaki żółte „Borek bartny” –0,25 km.
Znajduje się 5 km od leśniczówki Grzędy, przy szlaku czerwonym. Poświęcona jest bartnictwu. Barcie i kłody na ścieżce są zamieszkane przez pszczoły. Ścieżka tworzy pętlę o długości 250 m. Na jej trasie możemy zobaczyć kolejno: 2 barcie, 3 kłody - wiszącą, stojącą i leżącą - oraz ul. Kolejność ta odzwierciedla ewolucję barci we współczesny ul. Dzianie (tworzenie) tych barci trwało 2 dni i było wykonane tradycyjnymi narzędziami przez bartników z Baszkirii (republika Rosji z płd. Uralu). Narzędzia te są do obejrzenia na wystawie etnograficznej przy leśniczówce.

Zapraszamy do zapoznania się z zabytkami gminy Goniądz. Informator opracowała Teresa Mlejnek- Dylewska- Instruktor Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia. Opracowanie: T. Mlejnek-Dylewska

ULICAMI GONIĄDZA

Miejsce: ulice i peryferie Goniądza.
Atrakcje: w parku w centrum miasta prosimy zwrócić uwagę na pomniki: martyrologii i narodowowyzwoleńcze; kościół rzymskokatolicki pw. Św. Agnieszki wybudowany w latach 1922-24; kaplica św. Floriana na wzgórzu za kościołem; niefunkcjonujący młyn wodny z XIX w. nad Czarną Strugą - most w kierunku na Mońki; cmentarz katolicki z kutymi, dekoracyjnymi krzyżami; pozostałości cmentarza żydowskiego, za laskiem przy drodze w kierunku Downar (500 m za cmentarzem katolickim)
. Na zakończenie można wybrać sie do położonej nieopodal Goniądza wieży widokowej. Idziemy do niej nad Biebrzą w kierunku mostu, i dalej przez rzekę w kierunku Osowca. Z wieży rozciąga się widok na bagna i panoramę Goniądza.

Jak dotrzeć: najłatwiej spacerując ulicami Goniądza, można także udać się na rowerze (łączna trasa nie powinna być dłuższa niż 3 km. Czas trwania: 1-2 h

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego